กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2558

25 มกราคม 2558

การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 24 มกราคม 2558 มีพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลาง 1 ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา “นนทรีเกมส์” และมี นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม กล่าวต้อนรับ นักกีฬา นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขัน กีฬานนทรีเกมส์ ต่อมา รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในงานกีฬานนทรีเกมส์ ภายในงานจะมีการแสดง 2 ชุดได้แก่ ชุดที่ 1 ต้อนรับมวลหมู่นักกีฬาสู่ นนทรีเกมส์ เปิดคอนเสิร์ต โดยนาย โอฬาริก ขุนสิทธิ์ ส่วนการแสดงชุดที่ 2 เกษตรศาสตร์สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดิน ปิดท้ายด้วยพลุมหัศจรรย์แห่งแสง และยังมีการแสดงอีกมากมาย ท่ามกลางแสง สี เสียง สุดอลังการ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ จัดพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ โดยมี รอง ศ.นพ. กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน รวมเป็นเกียรติ ในพิธี ประกอบไปด้วย การแสดงของ “เดอะคอมเมเดี้ยนโชว์ ” โดย ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร (เป็ด เชิญยิ้ม) การแสดงโขน ชุด “ยกรบ” โดยนักแสดงเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแสดง ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบธงการแข่งขันในครั้งต่อไป ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธาน คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทอมก.) และส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน....


2 กุมภาพันธ์ 2558

ครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี....


16 กุมภาพันธ์ 2558

ดร.อนามัย ดำเนตร (รักษาการอธิการบดี)

ดร.อนามัย ดำเนตร (รักษาการอธิการบดี) 16 ก.พ. 2558 – 15 ส.ค. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page2.php?id=7....


17 กุมภาพันธ์ 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 14/1 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558....


8 เมษายน 2558

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ( 8 เมษายน 2558 -10 เมษายน 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม : https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=28....


7 พฤษภาคม 2558

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีระยะเวลา ๓๖ ปี ซึ่งปัจจุบัน รองรับ นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา กว่า ๑๒,๐๐๐คน โดยมีอาคาร ศูนย์เรียนรวม เป็นอาคารที่ให้บริการการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานและรายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเดิมมีเพียง อาคารศูนย์เรียนรวม ๑ อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในการให้บริการการเรียนการสอนของนิสิตที่เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ จึงได้จัดงบประมานจำนวน ๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ( หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านบาท ) เพื่อดำเนินการสร้างอาคาร ศูนย์เรียนรวม ๓ ขึ้น และเมื่อเช้าวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธี ตอกเสาเข็มไม้มงคลและวางแผ่นศิลาฤกษ์ ณ บริเวณการก่อสร้าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ และ กล่าวรายงาน ต่อประธานพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้....


7 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล ในชื่องานว่า คอนเสิร์ตการกุศล Kasetsart for Nepal โดยวง Kasetsart University Wind Symphony (KU Wind) อำนวยเพลงโดย อ.สุรพล ธัญญวิบูลย์ ขับร้องโดยนิสิตและศิลปินรับเชิญ เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 -18.00 น.....


9 มิถุนายน 2558

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” DAY1 091 edit การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” มหกรรมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศไทย....


20 มิถุนายน 2558

นายกสภา มก. คนที่ 28 พบประชาคมสกลนคร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20 มิถนายน พ.ศ. 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเสรี จึงนิจนิรันดร์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จ.น่าน นายชุมพล คงอินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จ.นครศรีธรรมราช นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปรามปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาราชการแทนรองอธิการบดี นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รักษาราชการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดี ดร.ธานินทร์ คงศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาราชการรองอธิการบดีวิทยาเขต และดร.สมศักดิ์ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลสำคัญในจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครทุกหน่วยงานเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งประชาคมจังหวัดสกลนครมีความต้องการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องการให้จัดสร้างเวชนคร (Medicopolis) ที่จังหวัดสกลนครอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้น....


17 กรกฏาคม 2558

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เมื่อได้มีการประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ....


15 สิงหาคม 2558

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 19

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2557-15 สิงหาคม พ.ศ. 2558)....


16 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Bike for Mom

เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมเป็นพื้นที่หนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงจักรยานนำขบวนปั่นจักรยานเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นจุดพักขบวนจักรยาน รวมถึงเป็นจุดลงทะเบียนของผู้ที่ลงทะเบียนเลือกปั่นจักรยานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเรียกว่า ขบวน C 3 อีกจำนวน 6,500 คัน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและงานอำนวยการในกิจกรรม Bike for Mom 2015 นี้ อีกด้วย....


16 สิงหาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน (รักษาการอธิการบดี)

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน (รักษาการอธิการบดี) ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page2.php?id=8....


17 สิงหาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 14/2 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน....


19 กันยายน 2558

องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชม สวนแสนปาล์ม เพื่อชมพันธุ์ปาล์มหายาก โดยได้แนะนำให้ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้สำคัญที่ปลูกอยู่ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติต่อไป ทั้งนี้ได้ติดตามความก้าวหน้า โครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท กลุ่ม ๗๙ จำกัด บริเวณ พื้นที่ทดลองการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และการกำจัดขยะแบบครบวงจร ณ บ่อฝังกลบขยะ กลุ่ม ๗๙ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน และ ทีมนักวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และฟังบรรยายสรุป ความก้าวหน้าโครงการที่ดำเนินการมาจนประสบความสำเร็จ สามารถกำจัดขยะได้ครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ เป็นอย่างดี....


2 ตุลาคม 2558

วันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๔

สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ เนื่องใน”วันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๔ “ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา....


13 พฤศจิกายน 2558

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กิจกรรม ประกอบไปด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๓๗ รูป พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ พิธีเปิดนิทรรศการ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีมอบโล่ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี มอบเงินสนับสนุนจักรยาน ๕๐๐ คันให้แก่มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบโล่ให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร และนิสิตดีเด่น มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต และในช่วงบ่าย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และนาฏศิลป์ พิธีแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รศ. ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกันแถลงข่าว พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และกิจกรรมปั่นจักรยาน ในโครงการคืนจักรยานสู่รั้วนนทรี ณ บริเวณสระพระพิรุณ และห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม....


24 พฤศจิกายน 2558

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๑๑

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อคณะ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการประจำปี 2558 การประกวดผลงานวิชาการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์....


24 พฤศจิกายน 2558

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานในพิธี....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University