กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2558

25 มกราคม 2558

การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 24 มกราคม 2558มี....


2 กุมภาพันธ์ 2558

ครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี....


16 กุมภาพันธ์ 2558

ดร.อนามัย ดำเนตร (รักษาการอธิการบดี)

ดร.อนามัย ดำเนตร (รักษาการอธิการบดี) 16 ก.พ. 2558 – 15 ส.ค. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page2.php?id=7....


17 กุมภาพันธ์ 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 14/1 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558....


8 เมษายน 2558

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28
( 8 เมษายน 2558 -10 เมษายน 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=28....


7 พฤษภาคม 2558

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีระยะเวลา ๓๖ ปี
ซึ่งปัจจุบัน รองรับ นิสิตระดับปริญญาตรี ....


7 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล ในชื่องานว่า คอนเสิร์ตการกุศล Kasetsart for Nepal โดยวง Kasetsart University Wind Symphony (KU Wind) อำ....


9 มิถุนายน 2558

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”
DAY1 091 edit การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”
ม....


20 มิถุนายน 2558

นายกสภา มก. คนที่ 28 พบประชาคมสกลนคร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20 มิถนายน พ.ศ. 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเสรี จึงนิจนิรันดร์ ที่ปรึกษากรมพัฒน....


17 กรกฏาคม 2558

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เมื่อได้มีการประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมหาวิทย....


15 สิงหาคม 2558

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 19

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2557-15 สิงหาคม พ.ศ. 2558)....


16 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Bike for Mom

เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมเป็นพื้นที่หนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค....


16 สิงหาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน (รักษาการอธิการบดี)

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน (รักษาการอธิการบดี)

ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page2.php?i....


17 สิงหาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 14/2 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน....


19 กันยายน 2558

องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชม สวนแสนปาล์ม
เพื่อชมพันธุ์ปาล์มหายาก โดยได้แนะนำให้ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยกันอนุรักษ์ต้นไ....


2 ตุลาคม 2558

วันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๔

สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรต....


13 พฤศจิกายน 2558

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กิจกรรม....


24 พฤศจิกายน 2558

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๑๑

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อคณะ บุคลากรดีเด่นสายวิชากา....


24 พฤศจิกายน 2558

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษต....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University