กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2503

22 มิถุนายน 2503

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2503 เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ อาคารพลศึกษาและที่ทำการขององค์การนิสิต ภายหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรมโดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปัจจุบันอาคารหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการขององค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานของชมรมต่างๆ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของนิสิต....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University