กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2488

1 กันยายน 2488

นายทวี บุณยเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2

นายทวี บุณยเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2
วาระที่ 1 (1 กันยายน 2488 -17 กันยายน 2488 )
วาระที่ 2 (24 มีนาคม 2489 - 23 สิงหาคม 2489)

นายทวี บุณยเกตุ....


17 กันยายน 2488

พระยาอรรถการีนิพนธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 3

พระยาอรรถการีนิพนธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 3
(17 กันยายน 2488 - 24 มกราคม 2489)

พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ นามเดิม สุทธิ จุณณานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2438 ท....


28 กันยายน 2488

นายทวี บุณยเกตุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 2

นายทวี บุณยเกตุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2
( 28 ก.ย. 2488 – 5 พ.ค. 2489)

นายทวี บุณยเกตุ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2447 ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพระยารณ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University