กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีวางพวงมาลาออนไลน์ครั้งแรกของงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี

2 กุมภาพันธ์ 2564 ในวาระครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นปีแรกที่ได้มีการ
จัดทำระบบการวางพวงมาลาในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริงขึ้นครั้งแรก โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ส....


24 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉีดวัคซีน COVID-19 นำร่องให้แก่บุคลากร มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉีดวัคซีน COVID-19 นำร่องให้แก่บุคลากร มก. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ภาคสนาม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยความอนุเคราะห์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็....


7 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดศูนย์ ฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดศูนย์ ฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพ....


13 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปิดบริการศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการปิดการให้บริการฉีดวัคซีนของศูนย์ ฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใต้กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บริ....


14 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทยและอันดับที่ 45 ของโลก

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2564 (UI Green Metric World University Ranking 2021) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับใ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University