กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีวางพวงมาลาออนไลน์ครั้งแรกของงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี

2 กุมภาพันธ์ 2564 ในวาระครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นปีแรกที่ได้มีการ จัดทำระบบการวางพวงมาลาในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริงขึ้นครั้งแรก โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สืบเนื่องจากการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงเชิญชวนให้นิสิต ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ วางพาลาในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริงแทน สามารถเข้าชมได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University