กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2553

15 สิงหาคม 2553

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 14

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2552-15 สิงหาคม พ.ศ. 2553)....


15 สิงหาคม 2553

พิธีเปิดถนนวิโรจอิ่มพิทักษ์ จิรพัฒน์โชติกไกร พึงใจพึ่งพานิช

พิธีเปิดถนนวิโรจ อิ่มพิทักษ์ จิรพัฒน์ โชติกไกร พึงใจ พึ่งพานิช เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553....


20 ตุลาคม 2553

งานมหกรรมบัวนานาชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมบัวนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University