กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2541

9 มีนาคม 2541

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2541....


15 สิงหาคม 2541

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2540-15 สิงหาคม พ.ศ. 2541)....


15 กันยายน 2541

อาคารหอพักนิสิตหญิง (อาคาร 5)

อาคารหอพักนิสิตหญิง เป็นอาคารหลังที่ห้า สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณ ก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 หอพักนิสิตหญิงประกอบด้วยห้องพักจำนวน 84 ห้อง มีสวัสดิการเช่นเดียวกับหอพักชาย แต่เนื่องจาก ทุกๆ ปีที่ผ่านมาจำนวนนิสิตหญิงมีมากกว่านิสิตชาย วิทยาเขตจึงใช้วิธีจัดหาหอพักเครือข่ายนอกวิทยาเขต ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายและใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเช่นเดียวกับการเข้าอยู่หอพักของวิทยาเขต ในอนาคตกำลังพิจารณาจัดสร้างหอพักนิสิตให้เพียงพอกับจำนวนนิสิตหญิงที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี....


16 กันยายน 2541

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร (อาคาร 3)

อาคารชุดพักอาศัย เป็นอาคารหลังที่สาม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เวลา 14.39 น. พื้นที่ 4,435.60 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 58,990,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 อาคารชุดพักอาศัยเป็นอาคารสวัสดิการเรื่องที่พักอาศัยของอาจารย์และบุคลากรทั้งโสดและครอบครัว เป็นอาคารสูง 3 ชั้น พักอาศัยได้ไม่ต่ำกว่า 120 ห้อง และจัดเป็นที่พักของผู้บริหารและคณาจารย์ที่เดินทางมาจากส่วนกลาง มีลักษณะเป็นโรงแรมระดับมาตรฐานประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องฟังเพลง ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ สวนพักผ่อน และที่จอดรถ เป็นต้น และในกรณีที่มีห้องรับรองว่างยังอนุญาตให้นิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอดจนผู้ปกครองเช่าพักอาศัยในราคาที่ประหยัดด้วย....


16 กันยายน 2541

อาคารหอพักนิสิตชาย (อาคาร 4)

อาคารหอพักนิสิตชาย เป็นอาคารหลังที่สี่ สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 หอพักนิสิตชายประกอบด้วยห้องพักจำนวน 84 ห้อง ห้องสันทนาการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์ประจำหอพัก ห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดูโทรทัศน์ โทรศัพท์ ห้องซักรีด ห้องพยาบาล โดยระหว่างปิดภาคเรียนก็สามารถฝากของเก็บไว้ได้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University