กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2541

9 มีนาคม 2541

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2541....


15 สิงหาคม 2541

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2540-15 สิงหาคม พ.ศ. 2541)....


15 กันยายน 2541

อาคารหอพักนิสิตหญิง (อาคาร 5)

อาคารหอพักนิสิตหญิง เป็นอาคารหลังที่ห้า สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณ ก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 ....


16 กันยายน 2541

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร (อาคาร 3)

อาคารชุดพักอาศัย เป็นอาคารหลังที่สาม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เวลา 14.39 น. พื้นที่ 4,435....


16 กันยายน 2541

อาคารหอพักนิสิตชาย (อาคาร 4)

อาคารหอพักนิสิตชาย เป็นอาคารหลังที่สี่ สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University