กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2557

8 กรกฏาคม 2557

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุน "อำเภอพังโคนปลอดขยะ 100%" ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับภาคีของเทศบาลตำบลพังโคน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุน "อำเภอพังโคนปลอดขยะ 100%" ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับภาคีของเทศบาลตำบลพังโคน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557....


22 กุมภาพันธ์ 2557

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อขับเคลื่อนสู่สกลนครเมืองสะอาด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อขับเคลื่อนสู่สกลนครเมืองสะอาด" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557....


24 เมษายน 2557

พิธีเปิดอาคารอัฒจันทร์สนามอินทรี จันทรสถิตย์ ด้านทิศตะวันออก

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดอาคารอัฒจันทร์สนามอินทรี จันทรสถิตย์ ด้านทิศตะวันออก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการด้านกา....


8 สิงหาคม 2557

กว่าจะเป็นนนทรีศรีราชา

กว่าจะเป็นนนทรีศรีราชา....


15 สิงหาคม 2557

พิธีเปิดถนนกำพลอดุลวิทย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทำพิธีเปิดถนนกำพลอดุลวิทย์ โดยมี รศ.ดร.กำพล อดุลิทย์ เป็นประธานในพิธี ....


15 สิงหาคม 2557

พิธีเปิดห้องจดหมายเหตุ "จดหมายเหตุนนทรีอีสาน"

ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการเปิดห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องจ....


15 สิงหาคม 2557

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 18

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2556-15 สิงหาคม พ.ศ. 2557)....


13 ตุลาคม 2557

นิทรรศการเกษตรศิลป์ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยจัดงานประกวดภาพวาดจิตรกรรม “ เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” และมีนิทรรศการเกษตรศิลป์ 72 ปี ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557....


26 ธันวาคม 2557

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University