กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2494

29 พฤศจิกายน 2494

พลเอก เภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 11

พลเอก เภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 11
(29 พฤศจิกายน 2494 - 5 ธันวาคม 2494)

พลเอก เภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เดิมชื่อเภา เพียรเลิศ เกิดเ....


8 ธันวาคม 2494

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 12

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 12
(8 ธันวาคม 2494 – 24 มีนาคม. 2495)

นามเดิม ประยูร ศาสตระรุจิ เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2436 ที่ตำบลสำราญร....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University