กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



2489

2 กุมภาพันธ์ 2489

พระยาอัชราชทรงสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 4

พระยาอัชราชทรงสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 4
(2 กุมภาพันธ์ 2489 - 18 มีนาคม 2489)

พระยาอัชราชทรงสิริเกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2423 เป็นบุตรหลวงเทพภักดี (ห....


6 พฤษภาคม 2489

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 3

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 3
(6 พ.ค. 2489 – 14 เม.ย. 2501)

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ เรศานนท์) เดิมชื่อ ทองดี เรศานนท์ ....


24 สิงหาคม 2489

นายจรูญ สืบแสง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 5

นายจรูญ สืบแสง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 5
(24 สิงหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490)
เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2447 ที่ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรของขุนวรเวช....






Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University