กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2554

30 ตุลาคม 2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ วิทยาเขตบางเขน

วันที่ 30 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ มหาวิทยาลัยมีน้ำท่วมเต็มพื้นที่ เป็นระยะเวลากว่า เดือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป....


30 พฤศจิกายน 2554

"KU Big Cleaning Day"

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน "KU Big Cleaning Day" เพื่อทำความสะอาดมหาวิทยาลัยภายหลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม....


2 มีนาคม 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 13 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558....


15 มีนาคม 2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดอันดับของ UI Green Metric 2011

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยและอันดับที่ 46 ของมหาวิทยาลัยโลกด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดอันดับของ UI Green Metric 2011....


15 สิงหาคม 2554

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 15

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2553-15 สิงหาคม พ.ศ. 2554) และในวันเดียวกันนี้ ได้มีการจัดเสวนาวิชาการ "เปิดตำนานก....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University