กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2495

28 มีนาคม 2495

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 ( 28 มีนาคม 2495 – 11 ธันวาคม 2495) พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ นามเดิม เหลียง สุนาวิน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2437 จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เข้ารับราชการในกองทัพเรือตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือ และตำแหน่งสุดท้ายในราชการทหารคือผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฝ่ายทหารเรือ พ.ศ. 2477 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2478 ได้ย้ายราชการฝ่ายพลเรือน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพร จังหวัดปัตตานี และจังหวัดพระนครธนบุรีตามลำดับ พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร จึงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2495 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2496....


29 มีนาคม 2495

กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

ประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ เกิดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.2495 เป็นการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล โดย "ชาวไร่" คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเยือนถิ่นรักบี้"ชาวเรือ" ที่โรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ เพื่อให้นักรักบี้ทั้งสองสถาบันมีความเป็นเพื่อนกัน และมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน ภายหลังจากการฝึกซ้อมได้มีการเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นประเพณีผลัดกันเลี้ยง ก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อมา ภายหลังสถานการณ์บ้านเมืองไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้การจัดงานชะงักไป กระทั่งในปีพ.ศ.2515 พลเรือตรีประพัฒน์ จันทวิรัช ได้ริเริ่มการจัดงานขึ้นมาอีก และได้หยุดจัดงานอีกครั้ง จนถึงปีพ.ศ.2535 พลเรือโท ไพโรจน์ สันติเวชกุล ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือในขณะนั้น ก็ดำริให้มีงานประเพณีขึ้นมาอีก และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน....


1 ตุลาคม 2495

เคยู แบนด์ วงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เคยูแบนด์ ก่อตั้งโดย หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (ฐานันดรศักดิ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริในขณะนั้น) ผู้ได้ทรงรวบรวมนักดนตรีในรั้วเกษตรฯ ขึ้นมาเพื่อออกแสดงใน งานตัดสินและแจกรางวัลการประกวดไก่ไข่ดกประจำปีของสมาคมเลี้ยงไก่ หรือ "งานวันไก่" ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2494 ซึ่งมีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อธิการบดีเป็นประธาน วันนี้เองถือเป็นวันเกิด อย่างเป็นทางการของ วงเคยู แบนด์ แม้ในตอนนั้นจะยังไม่ได้ตั้งชื่อวงกันก็ตาม จนกระทั่งได้มีการโหวตตั้งชื่อว่า “เคยูแบรนด์” ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2495 เป็นต้นมา....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University