กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2550

22 สิงหาคม 2550

คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศคิมณฑลกุล เป็นคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 – วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553....


30 มกราคม 2550

ผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554....


16 กุมภาพันธ์ 2550

รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14

รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14
วาระที่ 1 (16 กุมภาพันธ์. 2550 –15 กุมภาพันธ์ 2554)
วาระที่ 2 (16 กุมภาพันธ์. 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2558)

22 กุมภาพันธ์ 2550

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินเปิดอุทยานองค์ความรู้ นิธิปัญญา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินเปิดอุทยานองค์ความรู้ นิธิปัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคาร และเสด็จฯ พระราชดำเนิ....


2 มีนาคม 2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 12 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554....


20 มีนาคม 2550

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 5

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 5
วาระที่ 1 (20 มีนาคม 2550 – 19 มีนาคม 2552)
วาระที่ 2 (20 มีนาคม 2552 ....


15 สิงหาคม 2550

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 11 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2549-15 สิงหาคม พ.ศ. 2550)....


27 สิงหาคม 2550

รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ชัยกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
(วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550 – 19 มีนาคม 2552)
(วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2552 – 20 มีนาคม 2554)
(วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ตั้งแ....


28 พฤศจิกายน 2550

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University