กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2506

29 กันยายน 2506

วันทรงดนตรีและปลูกต้นนนทรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ มาทรงดนตรี และปลูกต้นนนทรี เป็น....


9 ธันวาคม 2506

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 18

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 18
(9 ธันวาคม 2506 - 29 สิงหาคม 2515)

เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2454 ที่บ้านหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นบุตรชายคนโ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University