สัญลักษณ์/เหตุการณ์สำคัญ/สถานที่สำคัญตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาค อยู่กึ่งกลางล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลับบัวหงาย มีข้อความ "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง และสีเขียวใบไม้เป็นสีประจำตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University