กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2513

21 สิงหาคม 2513

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2502 โดยเป็นหน่วยงานภายใน (สำนักส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) ขึ้นมารับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านการเกษตร และในวันที่ 10 สิงหาคม 2504 ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University