กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2507

27 สิงหาคม 2507

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลทิพ โกมารกุล ณ นคร

หัวหน้าสถานีฝึกหัดนิสิตเกษตรศรีราชา(ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507 – 2521)

หัวหน้าสถานีวิจัยศรีราชา(ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 – 2527)

สถานีฝึกนิสิตเกษตรแห่งนี้เกิดขั้นได้เพราะ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University