กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2544

23 มีนาคม 2544

พิธีเปิดถนน วปรอ.366

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2544 พิธีเปิดถนน วปรอ.366

....


30 พฤษภาคม 2544

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 8)

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีการอาหาร เป็นอาคารหลังที่แปด เป็นอาคารชั้นเดียว สองหลัง มีพื้นที่หลังละ 1,300 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 17,990,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 ....


30 กรกฏาคม 2544

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ....


1 สิงหาคม 2544

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาคารหลังที่เก้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 65,931,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 โดยศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบด....


31 สิงหาคม 2544

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 6

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 4 กันยายน พ.ศ. 2554....


8 สิงหาคม 2544

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินนำคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพ....


15 สิงหาคม 2544

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 5 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2543-15 สิงหาคม พ.ศ. 2544)....


1 ตุลาคม 2544

สถานีวิจัยประมง กำแพงแสน

สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน เดิมชื่อว่า สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ได้โอ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University