กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2515

30 สิงหาคม 2515

ศาสตราจารย์พิเศษอินทรี จันทรสถิตย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 19

ศาสตราจารย์พิเศษอินทรี จันทรสถิตย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 19
(30 สิงหาคม 2515 - 29 สิงหาคม 2517)....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University