กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2497

18 เมษายน 2497

หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2497 โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 เพื่อใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็น....


28 ธันวาคม 2497

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นมาจาก โรงเรียนอัศวแพทย์ทหารบก ในปี พ.ศ. 2456 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งแผนกสัตวแพทย์เป็นแผนกอิสระในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร 4....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University