กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2562

1 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวถวาย....


16 กรกฏาคม 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ อโรคยาอุทยาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำน....


22 ธันวาคม 2562

KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ KU RUN 1 วิ่งลั่นทุ่ง ซึ่งจะจัดในรูปแบบของซีรี่ย์ 5 สนาม ทั้งที่ บางเขน วิทยาเขตก....


27 สิงหาคม 2562

จัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วบศ.) หรือ School of Integrated Science (SIS) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นคณะที่ก่อกำเนิดขึ้นจากการหลอมรวมองค์ความรู้ของศาสตร์แห่งแผ่นดิน อันประกอบด้วย ศา....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University