กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2562

1 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากร สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 40 ต้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน....


16 กรกฏาคม 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ อโรคยาอุทยาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นนนทรี ต้นพะยูง ต้นจำปีสิรินธร ต้นยางนา โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ อโรคยาอุทยาน 77 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน....


22 ธันวาคม 2562

KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ KU RUN 1 วิ่งลั่นทุ่ง ซึ่งจะจัดในรูปแบบของซีรี่ย์ 5 สนาม ทั้งที่ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 โดยสนามที่ 1 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกอบไปด้วยระยะทาง 10/5/2.5 กิโลเมตร....


27 สิงหาคม 2562

จัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วบศ.) หรือ School of Integrated Science (SIS) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นคณะที่ก่อกำเนิดขึ้นจากการหลอมรวมองค์ความรู้ของศาสตร์แห่งแผ่นดิน อันประกอบด้วย ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อไขปัญหาอันสลับซับซ้อนในปัจจุบันและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลกแห่งอนาคต สามารถเข้าชมหลักสูตรและประวัติของคณะได้ที่ https://sis.ku.ac.th/....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University