กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2518

13 พฤษภาคม 2518

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 7

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 7
( 13 พฤษภาคม 2518 –16 กันยายน 2522)

เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2465 ณ แขวงวรจักร อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย ....


10 มิถุนายน 2518

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้าศึกษาสาขาวิชาเอกเคมี ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้าศึกษาสาขาวิชาเอกเคมี ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2518 และสำเ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University