กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2523

1 มีนาคม 2523

ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 8

ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 8
(29 กุมภาพันธ์. 2523 - 28 กุมภาพันธ์. 2525)

เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2474 ที่จังหวัดสระบุรี เ....


23 พฤษภาคม 2523

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 โดยโอนย้ายภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มาจากคณะเกษตร ซึ่งเริ่มเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2....


1 กันยายน 2523

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 2 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2523 – วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2524....


20 ธันวาคม 2523

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองและทรงปลูกต้นนนทรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University