กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2500

23 กันยายน 2500

นายวิบูลย์ ธรรมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15

นายวิบูลย์ ธรรมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15
(23 กันยายน 2500 - 20 ตุลาคม 2501)

เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2441 ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University