กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2561

1 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมอธิการบดีนานาชาติในวาระครบรอบ 75 ปี มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานการประชุมอธิการบดีนานาชาติในวาระครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “ Higher Education in Time of Change ” โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาล....


5 มิถุนายน 2561

หลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานแถลงข่าว แนะนำหลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์....


27 กรกฏาคม 2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ สวนวรุณาวัน

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และน....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University