กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2536

8 มกราคม 2536

นนทรีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มกราคม พ.ศ. 2536
โดยใช้ชื่อว่า " นนทรีเกมส์" ใช้สัญลักษณ์ตัวนำโชคเป็นรูปไก่ สวมงอบและถือคบเพลิง....


31 สิงหาคม 2536

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรได้รับอนุมัติจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เพื่อท....


31 สิงหาคม 2536

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นจากดำริของศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2529 ถึง 7 มิถุนายน 2533) เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดกา....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University