กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2490

31 พฤษภาคม 2490

พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 6

พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 6
(31 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490)

เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2442 บิดาชื่อนายรอดหรือบุญรอด ซึ่งสืบเช....


11 กันยายน 2490

พันตรีควง อภัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 7

พันตรีควง อภัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 7
(11 พฤศจิกายน 2490 - 21 พฤศจิกายน 2490)

เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2445 ที่เมืองพระตะบอง (ขณะนั้นพระตะบองยังเป....


22 กันยายน 2490

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 8

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 8
(22 พฤศจิกายน 2490 - 7 เมษายน 2491)

เป็นโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ (พระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร พ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University