กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2490

31 พฤษภาคม 2490

พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 6

พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 6 (31 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2442 บิดาชื่อนายรอดหรือบุญรอด ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากนายทหารในกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดนครนายก ประกอบอาชีพทำนา มารดาชื่อทิมหรือทับทิม บิดาฝากให้เป็นลูกศิษย์วัด ณ วัดโพธิ์ ท้ายเมืองนครนายกตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้เรียนหนังสือตามแบบที่บิดาเคยร่ำเรียนมา เมื่ออายุ 9 ขวบได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนครพิทยาคม ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์นั้นเอง นับเป็นการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการซึ่งเพิ่งเริ่มมีเป็นครั้งแรก ต่อมาหลวงจิตรบรรจงการพี่เขยและนางทองอยู่พี่สาวรับไปอุปการะ จึงย้ายที่อยู่และที่เรียนไปตามวาระการปฏิบัติราชการของพี่เขย คือ ที่จังหวัดชลบุรี เข้าเรียนชั้นประถม 2 ที่โรงเรียนวัดต้นสน แล้วย้ายไปโรงเรียนอุดมพิทยากร (วัดกำแพง) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนชั้นประถม 3 ที่โรงเรียนวัดเมือง ขณะนั้นรัฐบาลได้ตั้งโรงเรียนสามัญประจำมณฑลขึ้นและจัดให้มีการปรับเทียบความรู้นักเรียนประถมเป็นมัธยมทั้งหมด เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กชายช่วงจึงได้รับการปรับวุฒิเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดฉะเชิงเทราต่อในทันที .... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=6....


11 กันยายน 2490

พันตรีควง อภัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 7

พันตรีควง อภัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 7 (11 พฤศจิกายน 2490 - 21 พฤศจิกายน 2490) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2445 ที่เมืองพระตะบอง (ขณะนั้นพระตะบองยังเป็นจังหวัดหนึ่งในมณฑลบูรพาของไทย) เป็นบุตรเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) กับคุณหญิงรอด อภัยวงศ์ หลังจาก พ.ศ. 2450 ไทยต้องยกมณฑลบูรพา เสียมราฐ และพระตระบองให้แก่ประเทศฝรั่งเศส ครอบครัวเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์จึงย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่ปราจีนบุรี พันตรีควง อภัยวงศ์เริ่มเรียนหนังสือชั้นประถมต้นที่โรงเรียนอภัยพิทบาตร จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ และเรียนชั้นประถมปลายจนถึงมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ หลังจากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จาก Ecole Centrale de Lyon ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2470 ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศสได้คบค้าสมาคมกับนักศึกษาไทยที่ต่อมามีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองหลายคน เมื่อกลับประเทศไทยได้เริ่มทำงานที่กรมไปรษณีย์โทรเลขจนกระทั่งได้เป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข... เมื่อ พ.ศ. 2478 มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ก่อนจะกราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์เมื่อ พ.ศ. 2484 และออกมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวในเวลาต่อมา พันตรีควง อภัยวงศ์เป็นสมาชิกก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นนักการเมืองที่มีประวัติการทำงานโดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งทั้งเมื่อเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้าน พันตรีควง อภัยวงศ์ เคยเป็นนายกรัฐมนตรีถึง 4 สมัย แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งในระยะเวลาอันสั้นแต่ก็เป็นช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในยามคับขันทุกครั้ง เช่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ อีกหลายวาระรวมทั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2490 ด้วยเหตุนี้ พันตรีควง อภัยวงศ์ จึงปรากฏนามในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกท่านหนึ่ง พันตรีควง อภัยวงศ์ สมรสกับคุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ มีบุตร 3 คน คือ นายดิลก อภัยวงศ์ นายคทา อภัยวงศ์ และ เด็กหญิงคลอ อภัยวงศ์ พันตรีควง อภัยวงศ์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2511 อายุ 65 ปี 10 เดือน....


22 กันยายน 2490

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 8

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 8 (22 พฤศจิกายน 2490 - 7 เมษายน 2491) เป็นโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ (พระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น) กับหม่อมสุภาพ ประสูติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2426 ทรงมีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมอุทรมารดาเรียงตามลำดับดังนี้ หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร หม่อมเจ้าบวรเดช (ต่อมาทั้ง 2 องค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้า) หม่อมเจ้าเศรษฐศิริ หม่อมเจ้าสิทธิพร หม่อมเจ้าอมรทัต หม่อมเจ้าเขจรจรัสฤทธิ์ และหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ทรงได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามแบบแผนของเจ้านายในช่วงเวลานั้น คือเมื่อเจริญชันษาขึ้นถึงวัยอันสมควรก็จะถูกส่งตัวไปศึกษาที่ต่างประเทศ หม่อมเจ้าสิทธิพร เสด็จไปทรงศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงอุดมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ณ Harrow School และ City and Guild's Technical College (พ.ศ. 2434-2444) ซึ่งต่อมารวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ University of London สาขาวิชาที่สนพระทัยคือวิศวกรรมเครื่องกล ทรงช่างคิดและหมั่นค้นคว้าจึงสามารถใช้ความถนัดในสาขานี้ให้เป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการงานต่างๆ ของพระองค์ตลอดมา... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=8....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University