กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2514

22 เมษายน 2514

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2514 ใช้สีม่วงที่เป็นสีประจำวันเกิดและสีที่ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ โปรดปรานเป็นสีประจำโ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University