กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2529

8 มิถุนายน 2529

ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 10

ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 10 (8 มิถุนายน 2529 -7 มิถุนายน 2535) เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2474 ที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของนายฮุ่ยฮ่อง อารีกุล และนางปิ่น อารีกุล ( อิสสระพานิช ) ขณะอายุ 2 ขวบ เมื่อคุณแม่มีน้อง ได้ถูกส่งไปอยู่กับคุณตาที่บ้านสวน การศึกษา หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานีใน พ.ศ. 2489 แล้วมาเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 7 และ 8 ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ โดยพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณน้า พอจะเข้ามหาวิทยาลัยมีเรื่องทำให้ตัดสินใจลำบาก เพราะคุณพ่ออยากให้เรียนวิศวกรรมศาสตร์ คุณแม่อยากให้เรียนแพทยศาสตร์ คุณน้าอยากให้เรียนธุรกิจ และคุณตาบอกว่าอยากเรียนอะไรก็ได้ขอให้เรียนให้สูงสุดไว้ ในที่สุดตัดสินใจเรียนเกษตรเผื่อจะได้ไปช่วยดูแลสวนคุณตา โดยมีเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันคือ ดร. เสริมลาภ วสุวัต... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=10....


1 สิงหาคม 2529

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 6 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ 2533....


30 สิงหาคม 2529

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 21

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 21 (30 สิงหาคม 2529 - 29 สิงหาคม 2531) เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2461 ที่จังหวัดแพร่ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 8 คนของนายบุญเรืองกับนางกิมไล้ ณ นคร สมรสกับนางสาวเยาวลักษณ์ ลีละชาต มีบุตรชื่อนายปิยพร ณ นคร และสมรสกับนางสาวสมทรง โหตระกิตย์ มีธิดาชื่อนางเสมอใจ บุญวิวัฒน์ (ณ นคร) การศึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนนารีรัตน์แพร่ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7-8 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เรียนซ้ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อให้มีสิทธิ์สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง สำเร็จปริญญาตรี (สาขาเกษตรวิศวกรรม) จาก University of the Philippines at Los Banos ด้วยทุน ก.พ. ปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและเอกทางสถิติจาก Cornell University สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 11.... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=21....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University