กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2563

22 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยปิดทำการในส่วนของบางเขน

สืบเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการขยายออกไปในหลายพื้นที่ พร้อมกับการประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ให้ปิดพื้นที่สถานศึกษาเป็นการชั่วค....


1 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายเวลาปิดทำการที่ บางเขน เพิ่มเติม

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังของดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศสั่งปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มหาวิทย....


2 กรกฏาคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาหฬบูชา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาทรง
ปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สวน 100 ปี
หลวงสุวร....


3 กรกฏาคม 2563

“วรขัตติยราชนารี” บทเพลงเฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดี และภาคเอกชน อาทิ มีสทีน ....


10 กรกฏาคม 2563

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 15

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 15
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

3 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบตำแหน่ง ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยในปี 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้มีการประกวดผลงานด....


14 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 73 ของโลก

จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2020 ที่จัดทำโดย University of Indonesia (UI) การจัดอันดับรวมทั้งหมด 912 แห่ง ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใ....


25 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโควิดระลอกใหม่

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและนโยบายในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแบบใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ ตามประ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University