กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 22 มีนาคม 2563

 

มหาวิทยาลัยปิดทำการในส่วนของบางเขน

สืบเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการขยายออกไปในหลายพื้นที่ พร้อมกับการประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ให้ปิดพื้นที่สถานศึกษาเป็นการชั่วคราว มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการปิดส่วนงานทั้งหมดของบางเขนเป็นเวลา 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University