กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 1 เมษายน 2563

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายเวลาปิดทำการที่ บางเขน เพิ่มเติม

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังของดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศสั่งปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยจึงได้มีการออกประกาศขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่บางเขนออกไปอีก 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 -30 เมษายน 2563

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University