กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 2 กรกฏาคม 2563

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาหฬบูชา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาทรง ปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.33 น. โดยทรงปลูกต้นไม้ 10 ต้น คือ ต้นอินทนิล ต้นตะแบก ต้นเสลา และต้นนนทรี ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของมหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University