กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 25 ธันวาคม 2563

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโควิดระลอกใหม่

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและนโยบายในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแบบใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ ตามประกาศดังแนบตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ตาม link ดังแนบ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/ประกาศ-มาตรการ-มก-โควิดระลอกใหม่

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University