กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2491

3 มกราคม 2491

งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน ครั้งแรก

งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม 2491 มีการจัดตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนครั้งที่ 1
ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักเทคโนโลยีการเกษตร ....


15 เมษายน 2491

พระยาพนานุจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 9

พระยาพนานุจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 9
(15 เมษายน 2491 - 29 พฤศจิกายน. 2491)

พระยาพนานุจร นามเดิมคือ เปล่ง สาครบุตร เป็นบุคคลสำคัญในวงการป่าไม้ของไทยสมัยของการบ....


30 กันยายน 2491

พระช่วงเกษตรศิลปการ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 10

พระช่วงเกษตรศิลปการ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 10
(30 พฤศจิกายน 2491 - 28 พฤศจิกายน 2494)

พระช่วงเกษตรศิลปการ ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เสือวงการเกษตรของประเทศไทย และเป....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University