กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 3 มกราคม 2491

 

งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน ครั้งแรก

งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม 2491 มีการจัดตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักเทคโนโลยีการเกษตร พืชพันธุ์และสัตว์ใหม่ๆ มีนิทรรศการและทดลองชิมผลิตภัณฑ์เกษตรของมหาวิทยาลัย ประชาชนเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University