กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2508

28 พฤษภาคม 2508

สนามอินทรีจันทรสถิตย์

สนามอินทรีจันทรสถิตย์ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2508 ในสมัยที่หลวงอิงคศรีกสิการเป็นอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นที่แข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีพิธีเปิดสร้างอัฒ....


2 กุมภาพันธ์ 2508

หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 5

หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 5
(2 สิงหาคม 2508 – 31 ตุลาคม 2510)

เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2448 ที่ตำบลประตูสามยอด อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University