กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 14 ธันวาคม 2563

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 73 ของโลก

จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2020 ที่จัดทำโดย University of Indonesia (UI) การจัดอันดับรวมทั้งหมด 912 แห่ง ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 73 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2019 (อันดับ 81) และยังคงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย ( จาก 84 มหาวิทยาลัยในไทยที่ส่งข้อมูล) ได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 7,775 คะแนน ( ปี 2019 ได้ 7,275 คะแนน )

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University