กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 29 กันยายน 2506

 

วันทรงดนตรีและปลูกต้นนนทรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ มาทรงดนตรี และปลูกต้นนนทรี เป็นครั้งแรก โดยทรงปลูกต้นนนทรี (ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย) จำนวน 9 ต้น ที่ข้างสระน้ำหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยที่ ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทรสถิตย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณร่วมการแสดงดนตรีที่หอประชุมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน อันนำมาสู่การเสด็จ “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องกันมาทั้งสิ้น 9 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับกับต้นนนทรี และประวัติการเสด็จมาทรงดนตรีและทรงปลูกต้นนนทรี ประวัติการเสด็จมาทรงดนตรีและเยี่ยมต้นนนทรี https://archives.lib.ku.ac.th/symbol.php?id=6 ที่มาของต้นนนทรีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย https://archives.lib.ku.ac.th/symbol.php?id=5

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University