กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 16 กันยายน 2541

 

อาคารหอพักนิสิตชาย (อาคาร 4)

อาคารหอพักนิสิตชาย เป็นอาคารหลังที่สี่ สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 หอพักนิสิตชายประกอบด้วยห้องพักจำนวน 84 ห้อง ห้องสันทนาการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์ประจำหอพัก ห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดูโทรทัศน์ โทรศัพท์ ห้องซักรีด ห้องพยาบาล โดยระหว่างปิดภาคเรียนก็สามารถฝากของเก็บไว้ได้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University