กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 17 กันยายน 2488

 

พระยาอรรถการีนิพนธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 3

พระยาอรรถการีนิพนธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 3 (17 กันยายน 2488 - 24 มกราคม 2489) พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ นามเดิม สุทธิ จุณณานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2438 ที่ตำบลวัดทอง คลองบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรนายใต้เพ็ง นางสุ่น จุณณานนท์ สมรสกับคุณหญิงพร้อมเพรา อรรถการีย์นิพนธ์ จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2455 และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2456 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตเมื่อ พ.ศ. 2460... ได้เริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ. 2457 ในกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นอธิบดีกรมอัยการใน พ.ศ. 2484 และเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ใน พ.ศ. 2488 ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างที่ท่านเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเข้าร่วมในขบวนการเสรีไทยด้วย นอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมหลายครั้ง และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับรัฐสภาอีกหลายตำแหน่งที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านตัวบทกฎหมาย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2488 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2489 ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 13 อันมีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์จึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง นับเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยลำดับที่ 3 หน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือการร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2502 และ พ.ศ. 2506 พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 27 มิถุนายน 2520

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University