กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 1 กันยายน 2488

 

นายทวี บุณยเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2

นายทวี บุณยเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2 วาระที่ 1 (1 กันยายน 2488 -17 กันยายน 2488 ) วาระที่ 2 (24 มีนาคม 2489 - 23 สิงหาคม 2489) นายทวี บุณยเกตุ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2447 ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพระยารณชัยชาญยุทธ์ (ถนอม บุณยเกตุ) กับคุณหญิงรณชัยชาญยุทธ์ (ทับทิม) สมรสกับคุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ นายทวี บุณยเกตุได้ศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนราชวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี จนจบชั้นมัธยมปีที่ 7 ต่อมาได้ไปศึกษาต่อที่ King's College ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน จึงย้ายไปศึกษาต่อด้านวิชากสิกรรมที่ Greenyon University ประเทศฝรั่งเศส.... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=2

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University