กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 17 กรกฏาคม 2558

 

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เมื่อได้มีการประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University