กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 25 มกราคม 2558

 

การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 24 มกราคม 2558 มีพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลาง 1 ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา “นนทรีเกมส์” และมี นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม กล่าวต้อนรับ นักกีฬา นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขัน กีฬานนทรีเกมส์ ต่อมา รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในงานกีฬานนทรีเกมส์ ภายในงานจะมีการแสดง 2 ชุดได้แก่ ชุดที่ 1 ต้อนรับมวลหมู่นักกีฬาสู่ นนทรีเกมส์ เปิดคอนเสิร์ต โดยนาย โอฬาริก ขุนสิทธิ์ ส่วนการแสดงชุดที่ 2 เกษตรศาสตร์สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดิน ปิดท้ายด้วยพลุมหัศจรรย์แห่งแสง และยังมีการแสดงอีกมากมาย ท่ามกลางแสง สี เสียง สุดอลังการ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ จัดพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ โดยมี รอง ศ.นพ. กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน รวมเป็นเกียรติ ในพิธี ประกอบไปด้วย การแสดงของ “เดอะคอมเมเดี้ยนโชว์ ” โดย ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร (เป็ด เชิญยิ้ม) การแสดงโขน ชุด “ยกรบ” โดยนักแสดงเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแสดง ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบธงการแข่งขันในครั้งต่อไป ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธาน คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทอมก.) และส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University