กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2558

 

ดร.อนามัย ดำเนตร (รักษาการอธิการบดี)

ดร.อนามัย ดำเนตร (รักษาการอธิการบดี) 16 ก.พ. 2558 – 15 ส.ค. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page2.php?id=7

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University