กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 16 สิงหาคม 2558

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Bike for Mom

เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมเป็นพื้นที่หนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงจักรยานนำขบวนปั่นจักรยานเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นจุดพักขบวนจักรยาน รวมถึงเป็นจุดลงทะเบียนของผู้ที่ลงทะเบียนเลือกปั่นจักรยานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเรียกว่า ขบวน C 3 อีกจำนวน 6,500 คัน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและงานอำนวยการในกิจกรรม Bike for Mom 2015 นี้ อีกด้วย

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University