กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 17 สิงหาคม 2558

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 14/2 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University