กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558

 

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กิจกรรม ประกอบไปด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๓๗ รูป พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ พิธีเปิดนิทรรศการ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีมอบโล่ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี มอบเงินสนับสนุนจักรยาน ๕๐๐ คันให้แก่มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบโล่ให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร และนิสิตดีเด่น มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต และในช่วงบ่าย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และนาฏศิลป์ พิธีแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รศ. ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกันแถลงข่าว พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และกิจกรรมปั่นจักรยาน ในโครงการคืนจักรยานสู่รั้วนนทรี ณ บริเวณสระพระพิรุณ และห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University