กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๑๑

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อคณะ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการประจำปี 2558 การประกวดผลงานวิชาการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University