กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 19 กันยายน 2558

 

องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชม สวนแสนปาล์ม เพื่อชมพันธุ์ปาล์มหายาก โดยได้แนะนำให้ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้สำคัญที่ปลูกอยู่ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติต่อไป ทั้งนี้ได้ติดตามความก้าวหน้า โครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท กลุ่ม ๗๙ จำกัด บริเวณ พื้นที่ทดลองการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และการกำจัดขยะแบบครบวงจร ณ บ่อฝังกลบขยะ กลุ่ม ๗๙ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน และ ทีมนักวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และฟังบรรยายสรุป ความก้าวหน้าโครงการที่ดำเนินการมาจนประสบความสำเร็จ สามารถกำจัดขยะได้ครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ เป็นอย่างดี

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University