กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 14/1 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University